Disclaimer

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.testsmith.io. Door de website te bezoeken en kennis van deze disclaimer te nemen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alle informatie op de website is slechts informatief en niet bestemd voor andere doeleinden.

Testsmith is gerechtigd de website tijdelijk te beperken en/of offline te plaatsen met het oog op onderhoudswerkzaamheden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Testsmith biedt via de website trainingen aan en de dienst tot het testen van software.

Aan de informatie en tekst op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Testsmith zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het actualiseren van de informatie, kan Testsmith niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website.

Testsmith aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website. Testsmith is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, doordat de gebruiker uit is gegaan van de informatie zoals vermeld op de website.

Auteursrechten

Testsmith behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

Testsmith hanteert een separaat privacybeleid en verwijst u, voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens graag naar dat document.

Testsmith behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Testsmith zal de websitebezoekers van tevoren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels tracking cookies.

De informatie die Testsmith verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Testsmith heeft op Google Analytics de demografische en interesserapporten ingeschakeld. Testsmith gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategie├źn voor advertentiecampagnes.
Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.