🎄 Advent Calendar 2023: Celebrate the countdown to Christmas with our special Advent Calendar! Each day reveals a new test automation tip. Check it out here and uncover a daily dose of wisdom! 🌟

Algemene voorwaarden trainingen

Op alle trainingen gelden de volgende algemene voorwaarden:

Wijziging

Het startmoment van de training kan gewijzigd worden op basis van de volgende omstandigheden:

  1. Bij ziekte van de docent
  2. Bij een tekort aan aanmeldingen

Er wordt tijdig contact opgenomen om een ander moment te bepalen.

Annulering

Annuleren mag, maar dan wel onder de volgende voorwaarden:

  1. Tot 1 maand voor aanvang van de eerste trainingsdag zijn er geen kosten.
  2. Tussen 1 maand en 2 weken voor de eerste trainingsdag 50% van de prijs voor de training.
  3. Binnen 2 weken voor de eerste trainingsdag 100% van de prijs voor de training.

Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.