WebDriver TestNG Archetype

08-03-2019 door Roy de Kleijn

Maven Archetype die gebruik maakt van Selenium WebDriver, TestNG en Allure als belangrijkste dependencies.

WebDriver TestNG Archetype

mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=io.testsmith -DarchetypeArtifactId=webdriver-testng-archetype -DarchetypeVersion=1.4.16.3

Delen: