Mockhub.io

Het komt regelmatig voor dat je een systeem moet testen dat gekoppeld is aan een aantal externe systemen. Dit soort tests zijn heel waardevol, omdat je dat weet dat de integratie met deze externe systemen werkt. Dit soort tests hebben echter ook beperkingen en wel de volgende:

Met mockhub.io is het mogelijk om vooraf gedefinieerde (xml/json) berichten terug te sturen naar de applicatie in plaats van berichten van de "echte" interface. Met mockhub wordt het ontwikkelen en testen van software een stuk eenvoudiger en voorspelbaarder. Er zijn twee versies beschikbaar: een hosted versie en docker containers om het intern te implementeren.